กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 

          ค้นหาใน RID

          สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้762
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้794
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3351
mod_vvisit_counterเดือนนี้3351
mod_vvisit_counterทั้งหมด11447324

          แบบสอบถาม

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กรมชลประทานระดับใด
 
หน้าแรก ข่าวเด่นชลประทาน กรมชลประทาน คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 62
กรมชลประทาน คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 62

 

124123

125126

 

กรมชลประทาน คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น และ 1 รางวัล ระดับดี ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองรับการขับเคลื่อนสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง

 

วันนี้ (13 กันยายน 2562) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน เข้าร่วมในพิธี

 

ในการนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ ซึ่งในปีนี้กรมชลประทานได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล ประกอบด้วย สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 2 รางวัล จากประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงานการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น้ำ แพรกหนามแดง โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ผลงานจากกลุ่มบริหารจัดการน้ำชลประทานรวมใจการพัฒนาเมืองสามน้ำ แพรกหนามแดง และสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี 1 รางวัล ประเภทพัฒนาการบริการ จากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน (Smart Water Operation Center)

 

ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น้ำ แพรกหนามแดง จนนำไปสู่ความสำเร็จได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น นั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมและบูรณาการของ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม และกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน รวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำ แพรกหนามแดง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการนำการมีส่วนร่วม มาทำงานร่วมกับชุมชนโดยนำรูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้ามาทำกระบวนการ จนสามารถค้นหาวิธีบริหารจัดการน้ำร่วมกันในพื้นที่ และลดปัญหาความขัดแย้งของคนภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำในระบบนิเวศ 3 น้ำ ด้วยบานประตูระบายน้ำแบบบานหับเผย ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

 

นอกจากนี้อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวชลประทานคือ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน (Smart Water Operation Center) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้ ถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูลกรมชลประทาน เป็นศูนย์กลางสำหรับติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ บริหารจัดการน้ำ และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารกรมชลประทาน ผู้บริหารประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ในการเป็นศูนย์กลางบัญชาการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยเป็นศูนย์กลางบูรณาการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอีกด้วย //