811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300  โทร.02-241-0020 ถึง 29